Tuesday, January 31, 2006

sekeping hati,
kadang bahagia, kadang terluka,
kadang menangis, kadang ketawa....

hudasoid
1.38 a.m

Salam Ma'al Hijrah

(thanx Makcik Endok)

Beberapa wasiat yang ditulis olehDr. Abdullah Azzam dalam buku beliau, HAMAS, Sejarah dan Piagam(terjemahan)

1. Kepada anda hendaklah mengikhlaskan niat, perasaanyang benar dan menjauhi riya'
2. Kepada anda hendaklah membaca Al Quran sejuzu'setiap hari.
3. Hafazlah Al Quran setiap hari walau satu ayat.
4. Kepada anda hendaklah berzikir pagi dan petang.
5. Beterusan membaca zikir-zikir siang dan malam(al-mathurat),doa-doa makan, berpakaian, keluar rumah, di masjiddan waktu tidur.
6. Kuasailah tafsir-tafsir kecil kecil sepertiJalalain atau Mukhtasar Tabari dan juga Riadhus Salihin.
7. Bacalah kitab Manhaj Haraki Lil-SeerahNabawiah-Munir Ghadban
8. Bacalah kitab Hayatus-Sahabat oleh Muhd YusufKandahlawi
9. Bacalah kitab Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq
10. Bacalah kitab iman, rukun-rukunnya danperkara-perkara yang membatalkan iman.
11. Kepada anda memiliki kitab Tarikh Islami olehAhmad Syakir.
12. Janganlah anda membuang waktu yang terluang,perhatikan buku buku Islam terutamanya Rasail Al-Banna, KeluargaQutb, Said Hawa, Mustaffa Masyhur, Al-Qardhawi, Fathi Yakan,Al Maududi, Muhammad Abu Faris, Ahmad Naufal, Muhammad AhmadRashid dan Jasim Muhalhal.
13. Peliharalah anggota badan anda dariperkara-perkara maksiat nescaya Allah akan pelihara anda dengan kecergasandan kekuatan.
14. Janganlah anda mencari teman kecuali mukmin dantidak makan makanan anda kecuali orang yang bertqwa.
15. Hindarilah perkara-perkara haram khasnya wanita.
16. Hendaklah anda tidur awal dan bangun awal sertatidak tidur selepas fajar.
17. Kepada anda hendaklah bangun waktu malam.
18. Tanamkan niat untuk berjihad dan bersedialahuntuknya serta mengambil bekalan untuknya.

Kaherah13 Ramadhan 1412H

0 Comments:

Post a Comment

<< Home